Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 570

ZAWIADOMIENIE O SESJI

22.01.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017 r. poz. 1875 późn. zm.) zwołuję XL sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG  

                           

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Wręczenie podziękowań za współpracę z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Szczekocinach Organizacjom Pozarządowym.

5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny za 2017 r. oraz informacja dotycząca przygotowań do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych na 2018 r.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za rok 2017.

13.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.

14.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

15.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

16. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 268/XL/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Uchwała Nr 269/XL/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizację zadnia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno – Jasieniec – I etap”

Uchwała Nr 270/XL/2018 w sprawie  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała Nr 271/XL/2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 272/XL/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Uchwała Nr 273/XL/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2018 rok

Uchwała Nr 274/XL/2018 w sprawie w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie  „SOŁECTWO  POLNA”  gminy Szczekociny

Uchwała Nr 275 /XL/2018 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie   „SOŁECTWO GĄSZCZE” gminy Szczekociny

Uchwała Nr 276//XL/2018 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie   „SOŁECTWO ZARZECZE” gminy Szczekociny

Uchwała Nr 277/XL/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Szczekociny na lata 2018-2020

Uchwała Nr 278/XL/2018 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny”

Uchwała Nr 279/XL/2018 zmieniająca Uchwałę Nr 74/IX/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr 280/XL/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Szczekociny a Spółdzielczą Agrofirmą Szczekociny

Uchwała Nr 281/XL/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038

16.Wolne wnioski i informacje

17.Zamknięcie obrad XL sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady
Jacek Mazanek

 

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.