Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 578

ZAWIADOMIENIE O SESJI

14.02.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2017 r. poz. 1875 późn. zm.). zwołuję XLI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 22 lutego 2018r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

                                     

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Planowane inwestycje i remonty w Szkole Podstawowej nr 1.

5.Sprawozdanie z działalności MGOKiS oraz MGBP za rok 2017, przedstawienie planów na rok 2018.

6.Informacja dotycząca Zespołu Pałacowo-Parkowego.

7.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

8.Interpelacje, zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XL sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 283/XLI/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Uchwała Nr 284/XLI/2018 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonego przez Gminę Szczekociny

Uchwała Nr 285/XLI/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcom metodycznym

Uchwała Nr 286/XLI/2018 w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na tablicach ogłoszeniowych, obiektach i nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Szczekociny

 

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad XLI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.