Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 629

Zawiadomienie o Sesji

11.06.2018

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994) zwołuję XLV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 czerwca 2018r.o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotycząca:

- Uchwały Nr 1 Komisji Rewizyjnej z dn. 17.05.2018,

- Uchwały Nr 4200/VI/115/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dn. 05.06.2018.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 299/XLV/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2017 rok

Uchwała Nr 300/XLV/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 301/XLV/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach, dla którego Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 302/XLV/2018 w sprawie zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, dla  której Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest  Organizatorem

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie obrad XLV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.