Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 643

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

20.07.2018

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994) zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji , powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie projektów uchwał:

- Uchwała Nr 305/XLVI/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

-Uchwała Nr 306/XLVI/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Szczekociny na lata 2018-2038

- Uchwała Nr 307/XLVI/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

- Uchwała Nr 308/XLVI/2018 w sprawie Statutu „ Sołectwa Centrum”

- Uchwała Nr 309/XLVI/2018 w sprawie Statutu „ Sołectwa Gąszcze’

- Uchwała Nr 310/XLVI/2018 w sprawie Statutu „ Sołectwa Polna”

- Uchwała Nr 311/XLVI/2018 w sprawie Statutu „ Sołectwa Zarzecze”

- Uchwała Nr 312/XLVI/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

- Uchwała Nr 313/XLVI/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXXVII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2017r.  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018”

4.Sprawy różne i wolne wnioski.

5.Zamknięcie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.