Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 694

ZAWIADOMIENIE O SESJI

28.11.2018

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję II sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

- z XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

 - I sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

4.Wystapienie  Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6.Interpelacje, zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

10.Przyjęcie projektów uchwał:

- Uchwała Nr 8/II/2018 w sprawie  powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

- Uchwała Nr 9/II/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Uchwała Nr 10//II/2018  w sprawie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, Petycji

- Uchwała Nr 11/II/2018 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

- Uchwała Nr 12/II/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Szczekociny na lata 2018-2038

- Uchwała Nr 13/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

- Uchwała Nr 14/II/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny

- Uchwała Nr 15/II/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny

- Uchwała Nr 16/II/2018 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

- Uchwała Nr 17/II/2018 w sprawie podatku od środków transportowych

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad II sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.