Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 735

O G Ł O S Z E N I E - POLNA

11.02.2019

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.)   oraz  § 8 ust. 1 uchwały Nr 326/XLVIII/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa POLNA:

 

 1. Zarządzam wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa POLNA wyznaczając termin Zebrania Wiejskiego na godzinę 17.00 w dniu  20.02.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny (Sala Nr 11).
 2. Jeżeli w Zebraniu Wiejskim weźmie udział mniej niż 1/10 uprawnionych  do głosowania mieszkańców, zarządzam  wybory do organów sołectwa  w drugim terminie zebrania wiejskiego ustalonym na godzinę 17.30  w dniu  20.02.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny (Sala Nr 11).
 3. Zgodnie z §22 Statutu do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy mieszkańcy mieszkający na terenie Sołectwa POLNA tj. mieszkańcy ulic: Centralnej, Kosynierów, Ogrodowej, Reja, Romańskiego, Nowej, Witosa i Wspólnej
 4. Ustalam następujący projekt porządku obrad zebrania wiejskiego:
  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania,
  2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad,
  3. Przedstawienie zasad wyborów organów sołectwa,
  4. Powołanie komisji skrutacyjnej,
  5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa i do rady sołeckiej,
  6. Przeprowadzenie głosowania,
  7. Ogłoszenie wyników głosowania,
  8. Sprawy różne i wolne wnioski,
  9. Zakończenie zebrania,

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.