Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 82

Sesja Rady Miasta i Gminy Szczekociny

17.04.2015

Zawiadomienie o sesji:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję

VIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 kwietnia 2015r.  o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z VI, VII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie listów gratulacyjnych Laureatom i Finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na VI, VII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 49/VIII/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015 rok.

Uchwała Nr 50/VIII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

i Gminy Szczekociny na lata 2015 – 2038.

Uchwała Nr 51/VIII/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach, z siedzibą Goleniowy, ul. Tadeusza Kościuszki 20, 42-445 Szczekociny

Uchwała Nr 52/VIII/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

w Rokitnie, z siedzibą Rokitno 34, 42-445 Szczekociny

Uchwała Nr 53/VIII/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Uchwała Nr 54/VIII/2015 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 1 Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Uchwała Nr 55/VIII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym udziału we wspólności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 2339/2 obr. Szczekociny- miasto, wynoszącej 1/5 ( jedna piąta) części działki zabudowanej.

Uchwała Nr 56/VIII/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/II/2014 Rady Miasta

i Gminy Szczekociny z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

i stałych komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny ,ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

14.Wolne wnioski i informacje

15.Zamknięcie obrad VIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.