Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 842

ZAWIADOMIENIE O SESJI

24.06.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.) zwołuję X sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok – debata.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 80/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 81/X/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 82/X/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 83/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Ks. Kanonika Tadeusza Jarmundowicza  w Szczekocinach.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 84/X/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 85/X/2019 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 86/X/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 87/X/2019 w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 88/X/2019 w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 89/X/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 90/X/2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach, zlokalizowanej w Starzynach oraz dokonania zmian w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach.

18. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

22. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie obrad X sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.