Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 903

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE

01.10.2019

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu OZE

Gmina Szczekociny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Wszystkich mieszkańców, którzy znajdują się na liście podstawowej i mają podpisane umowy użyczenia części nieruchomości na realizację inwestycji zapraszamy do podpisania umów organizacyjno – finansowych. Stanowią one niezbędny załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

By mieszkaniec mógł podpisać umowę organizacyjno - finansową, niezbędne będzie dostarczenie w dniu podpisania umowy aktualnego odpisu z księgi wieczystej/wydruku z ksiąg wieczystych wygenerowanego z systemu https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Proszę również przynieść posiadany raport z inspekcji terenowej.

Informujemy, że jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa jednej osobie spośród współwłaścicieli nieruchomości, na której mają być posadowione instalacje OZE.

W przypadku podpisywania umowy organizacyjno - finansowej przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości udzielającym pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa został załączony poniżej.

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt umowy organizacyjno-finansowej, która musi być zawarta pomiędzy Gminą a każdym mieszkańcem. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Na dzień podpisywania umowy każdy mieszkaniec musi być pełnoprawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości posiadającej uregulowany stan prawny lub posiadać tytuł prawny do danej nieruchomości gwarantujący trwałość projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji inwestycji.

Koszty realizacji inwestycji ujęte w umowie będą określone na podstawie szacunkowych kosztów brutto ujętych w raportach z inspekcji terenowych i obejmujących koszt kwalifikowalny tj. koszt netto podany jako koszt dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz koszt niekwalifikowalny określony jako wartość podatku Vat. Dotacja stanowi 83% kosztów kwalifikowalnych netto, a 17% kosztów kwalifikowalnych netto stanowić będzie wkład własny mieszkańca. Jednocześnie każdy mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia innych kosztów niekwalifikowalnych w przypadku ich wystąpienia. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie po wyborze Wykonawcy inwestycji.

Umowy będą podpisywane od 2 do 18 października 2019r. W związku z powyższym zapraszamy właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocników do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8:00 - 17:00, wtorek – środa - czwartek 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 15:00.

Brak stawiennictwa lub jakiegokolwiek kontaktu z Państwa strony w podanym wyżej terminie może spowodować wykreślenie z listy osób zakwalifikowanych do udziału ww. projekcie OZE.

W przypadku rezygnacji z projektu, prosimy o niezwłoczny kontakt oraz  złożenie stosownego oświadczenia, nie później niż do dnia 10 października 2019r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2 pod numerem telefonu: 34 3557 050 wew. 110

 

DO POBRANIA:

1. PEŁNOMOCNICTWO (PDF)  lub  PEŁNOMOCNICTWO (WORD)

2. UMOWA ORGANIZACYJNO - FINANSOWA (PDF)

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.