Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 914

ZAWIADOMIENIE O SESJI

18.10.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506.ze zm.) zwołuję XVI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr112 /XVI/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 7. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 113/XVI/2019 w sprawie wyboru ławników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 114/XVI/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 115 /XVI/2019 w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 116/XVI/2019 w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek w Szczekocinach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 117/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez Gminę Szczekociny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 118/XVI/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 119/XVI/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 120/XVI/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miasta Szczekociny- ulice: Łąkowa i Nadrzeczna.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 121/XVI/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szczekociny na lata 2019-2022”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 122/XVI/2019 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szczekociny do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny  i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 19. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 20. Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 21. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 23. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie obrad XVI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.