Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 923

Budowa sieci wodociągowej w Szczekocinach

04.11.2019

„Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny.

W zakresie inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Łącznie zostanie wybudowanych 8,915 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości.

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 335 budynków do sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa ma służyć do ochrony ppoż. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury miejskiej.

W ramach projektu zostanie również wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową.

 

Cel główny: Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny.

 

Cele szczegółowe:

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym,

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów wodnych,

- zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia wody,

- poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej, wzrost jakości życia mieszkańców miasta, poprawa stopnia zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych,

- poprawa spójności i poziomu rozwoju powiatu, subregionu centralnego i województwa,

- wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Wartość projektu: 8 741 964,08 zł - zgodnie z zawartą umową

Współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł – zgodnie z zawartą umową

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.