Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 951

ZAWIADOMIENIE O SESJI

27.11.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2019.poz.506 z późn. zm.) zwołuję XVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej UMiG.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 131/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/XVII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 132/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 124 /XVII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 133/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 125/XVII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 134/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 126/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 135/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 127/XVII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 136/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XVII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 137/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 129/XVII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 138/XVIII/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 130/XVII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 139/XVIII/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 140 /XVIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 141/XVIII/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 142/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny drewna dla potrzeb obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Szczekociny.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 143/XVIII/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 144/XVIII/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 145/XVIII/2019 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej na nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewid. nr 284 obręb Wólka Ołudzka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 146/XVIII/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności niezabudowanych nieruchomości obejmujących działki nr 1045/9, 1045/15, 1045/21, 1045/7, 1045/17 obr. Szczekociny.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 147/XVIII/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na realizacje zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno etap III Ołudza-Rokitno”
 20. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.