Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 969

ZAWIADOMIENIE O SESJI

16.12.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XIX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 5. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 148/XIX/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 149/XIX/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019-2038.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 150/XIX/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2020-2038.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 151/XIX2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 152/XIX/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły i przedszkola, dla których Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 153/XIX/2019 w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Szczekocinach oraz nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 154/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 155/XIX/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 2020-2022 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 156/XIX/2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 157/XIX/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 158/XIX/2019 w sprawie zniesienia form ochrony przyrody w stosunku do drzew uznanych za pomniki przyrody znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Szczekociny.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 159/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Przyłęk, gmina Szczekociny obejmującej działki nr ewid. 1060/1 i 1060/2.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 160/XIX/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szczekociny, położonej przy ulicy Nowej w Szczekocinach.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XIX/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 115/XVI/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 października 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka w Szczekocinach.
 21. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 22. Zapytania i interpelacje radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.
 25. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 26. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechciał

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.